INSTRUCTORS

Prof. George Scarrott 10th Dan Soke

 

Prof. Roger Khan 8th Dan Hanshi

 

Prof. Bert Rogers 7th Dan Kyoshi

 

Mark Burch 6th Dan Shihan

 

Jamie McDonald-Brown 6th Dan Sensei

Lee Clayton 5th Dan Sensei

 

Dave Remnant 3rd Dan Sensei

 

Paul Scarrott 2nd Dan Sensei

 

Daniel Davies 1st Dan Sensei